Διάλειμμα ολίγων…μηνών. Πάλι μαζί το Μάϊο του 2021

1618

Λόγω εργασιών συντήρησης στο Αδριάνειο Υδραγωγείο (Δεξαμενή), θα είμαστε πάλι μαζί στο Μάιο του 2021